Bewind

 

Bewind is zorg. Zorg voor personen die (tijdelijk) niet in staat zijn zich op financieel gebied te redden. Dit kunnen personen zijn met een beperking, maar ook personen die om wat voor reden dan ook in de financiële problemen zijn gekomen.

Wanneer iemand zijn of haar bezittingen en financiële zaken niet meer zelfstandig kan beheren, dan zal deze taak overgenomen moeten worden door een betrouwbaar persoon. In deze situatie benoemt de kantonrechter bijvoorbeeld een familielid, kennis of een professionele derde tot beschermingsbewindvoerder. Vanwege de vele regels en de complexe situaties waarin iemand kan verkeren is een familielid niet altijd in staat om deze zorgtaak op zich te nemen. Juist een professionele beschermingsbewindvoerder met kennis van zaken kan de vereiste hulp en rust dan bieden.

Van Zanten Bewind is een organisatie die gespecialiseerd is in het beheren van de financiën en bezittingen van particulieren. Wij bieden professioneel Beschermingsbewind aan. Wij werken in de provincies Gelderland en Overijssel. Ons streven is om rust en overzicht te creëren voor onze cliënten door een stabiele financiële situatie te creëren met de daarvoor beschikbare middelen.