Wat is budgetbeheer?

 

Heeft u (tijdelijk) minder grip op uw eigen inkomsten en uitgaven,, of u vindt het moeilijk om uw eigen geldzaken goed te regelen, dan is er een mogelijkheid om uw financiën door ons te laten beheren. Dit noemen we dan budgetbeheer. Wij helpen u graag om uw financiële zaken weer op orde te krijgen. Met een zogenoemde beheerrekening zorgen wij voor de betaling van vaste lasten en uw wekelijkse huishoudgeld, eventuele aflossingen op schulden en overige posten.

Alle gemaakte afspraken leggen we vast in een budgetplan.

Daarnaast wordt er vanuit budgetbeheer gereserveerd voor betalingen die incidenteel plaatsvinden en voor onvoorziene uitgaven. Door middel van budgetbeheer wordt voorkomen dat er schulden ontstaan of dat de aanwezige schulden nog verder oplopen.

Budgetbeheer is een vrijwillige overeenkomst tussen u en de budgetbeheerder. Dit is per maand opzegbaar. Er hoeft dus géén verzoek te worden gedaan bij de kantonrechter.

Werkwijze

Al uw inkomsten, zoals, salaris, uitkering, toeslagen, kinderbijslag etc. worden op een beheerrekening gestort. Vanaf deze rekening worden uw vaste lasten betaald en wordt u wekelijkse huishoudgeld betaald. Daarnaast wordt er geprobeerd maandelijks geld te reserveren voor onvoorziene uitgaven.

Verder worden alle instanties aangeschreven waar u regelmatig een betaling aan doet. Denk hierbij aan huur, energie etc. Er wordt hun gevraagd om voortaan alle post naar ons toe te sturen zodat deze rekeningen door ons betaald kunnen worden. (mits er voldoende geld is natuurlijk).

Doordat u thuis geen financiële post meer ontvangt, zorgt dit voor rust en stabiliteit in uw privé situatie.


Om een goed overzicht te krijgen van alle inkomsten en uitgaven wordt er een budgetplan gemaakt. Dit budgetplan wordt dan met u besproken en uitgevoerd.

Daarnaast kan uit het budgetplan blijken dat u meer uitgaven dan inkomsten heeft.

Samen met u wordt gekeken waar u op kunt bezuinigen. Mocht er sprake zijn van schuldenproblematiek, dan wordt in overleg met u gekeken wat de beste oplossing voor dit probleem is. Soms wordt er ook voor gekozen om betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. En in andere gevallen is het beter om u door te verwijzen naar de daarvoor bestemde instanties, bijvoorbeeld de uw Gemeente voor een aanvraag schuldregeling.

 

Ons doel is dat u ten slotte zelf weer leert uitkomen met uw geld. 

Budgetbeheer Basis

Het inkomen wordt gestort op een speciaal geopende beheerrekening waarbij u Van Zanten Bewind machtigt deze voor u te beheren. Alleen de vaste lasten zoals, huur/hypotheek, gas, water, licht en de zorgverzekering worden van deze beheerrekening betaald. Het resterende bedrag wordt maandelijks naar u overgemaakt op uw eigen privérekening.

Werkzaamheden Budgetbeheer Basis:

∗ het opmaken van een budgetplan en het geven budgetadviezen.

∗ het openen van een beheerrekening voor u.

∗ het verzorgen van betalingen van de vaste lasten: huur/hypotheek, gas, water, licht en
   zorgverzekering.

∗ het resterende saldo wordt maandelijks naar u overgemaakt.

∗ het zo nodig geven van advies over bezuinigingen.

∗ het verzorgen dat eventuele post naar u wordt doorgestuurd.

∗ het geven van toegang tot uw eigen persoonlijke dossier. 


Budgetbeheer Totaal

Alle inkomsten worden gestort op een speciaal geopende beheerrekening waarbij u Van Zanten Bewind machtigt deze voor u te beheren. Alle lasten worden van deze beheerrekening betaald. Wekelijks zal er aan u leefgeld overgemaakt worden op de geopende leefgeldrekening.

Werkzaamheden Budgetbeheer Totaal:

∗ het opmaken van een budgetplan en het geven budgetadviezen.

∗ het openen van een beheerrekening voor u, en eventueel een leefgeldrekening.

∗ het verzorgen van de betalingen van uw vaste lasten.

∗ het wekelijks (in overleg soms maandelijks) overmaken van huishoudgeld.

∗ het aanvragen (indien nodig) van huur- en zorgtoeslag en eventueel kindgebonden budget.

∗ het aanvragen (indien nodig) van bijzondere bijstand.

∗ het verzorgen van de aanvragen kwijtschelding voor lokale heffingen en belastingen.

∗ het zo nodig geven van advies over bezuinigingen.

∗ het verzorgen dat eventuele post naar u wordt doorgestuurd.
∗ het geven van toegang tot uw eigen persoonlijke dossier.