Tarieven beschermingsbewind 2022


Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Hoeveel u zelf moet betalen voor beschermingsbewind is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Indien u een bijstandsuitkering ontvangt of een inkomen hebt op bijstandsniveau dan bestaat de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten. Wij zullen deze aanvraag voor u indienen bij de gemeente. Indien uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm dan komen de kosten voor uw eigen rekening.

De tarieven zijn vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en zijn opgenomen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de wettelijke tarieven bewindvoering (inclusief btw) die gelden voor het jaar 2022:

 

    Eenpersoons-huishouden   Meerpersoons-huishouden
Maandelijkse kosten -zonder schulden   € 125,53    € 150,54 
Maandelijkse kosten -met schulden   € 162,44    € 194,81 
Aanvangswerkzaamheden   € 709,06    € 850,63 

Aanvangswerkzaamheden indien er

voorafgaand Budgetbeheer heeft plaatsgevonden

  € 531,19    € 636,46 
Uurtarief extra werkzaamheden   €   88,61    €    88,61