Tarieven beschermingsbewind


Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Hoeveel u zelf moet betalen voor beschermingsbewind is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Indien u een bijstandsuitkering ontvangt of een inkomen hebt op bijstandsniveau dan bestaat de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten. Wij zullen deze aanvraag voor u indienen bij de gemeente. Indien uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm dan komen de kosten voor uw eigen rekening.

De tarieven zijn vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en zijn opgenomen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de wettelijke tarieven bewindvoering (inclusief btw) die gelden voor het jaar 2020:

 

    Eenpersoons-huishouden   Meerpersoons-huishouden
Maandelijkse kosten -zonder schulden   € 116,26    € 139,55 
Maandelijkse kosten -met schulden   € 150,44    € 180,49 
Aanvangswerkzaamheden   € 657,03     € 787,71 

Aanvangswerkzaamheden indien er

voorafgaand Budgetbeheer heeft plaatsgevonden

  € 492,47    € 590,48 
Uurtarief extra werkzaamheden   €   82,06    €    82,06

 

 

       

Tarieven budgetbeheer

Budgetbeheer brengt kosten met zich mee. Hieronder vindt u het overzicht van onze tarieven:

 

         Eenpersoons-huishouden   Meerpersoons-huishouden
Basis per maand   €   75,00    €   90,00 
Totaal per maand   €   95,00    € 110,00 
Eenmalige opstartkosten   € 325,00     € 375,00 
Eenmalige beëindigingskosten   € 250,00    € 250,00 

 

       

Binnen een reisafstand van 10 km vanaf Heerde worden geen reiskosten berekend. Hierna geldt een toeslag van € 0,25 per km. Berekend via Google Maps.

 

Bent u niet in staat de kosten voor Budgetbeheer zelf te betalen? Veel werkgevers geven hier een vergoeding voor. Mocht uw werkgever dit niet doen, dan kunt voor onze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente. Per gemeente is de toewijzing hiervan verschillend, daardoor kunnen wij u geen garantie bieden dat onze kosten door de gemeente zullen worden vergoed. Indien de bijzondere bijstand wordt afgewezen, zullen de kosten uit eigen vermogen voldaan moeten worden. Voor de aanvraag voor bijzondere bijstand dient u zelf zorg te dragen.

 

Tarieven budgetcoaching

     
Uurtarief    €  45,00 
Serviceabonnement (prijs per maand)   €  50,00 
     

Binnen een reisafstand van 10 km vanaf Heerde worden geen reiskosten berekend. Hierna geldt een toeslag van € 0,25 per km. Berekend via Google Maps.

 

Bent u niet in staat de kosten voor Budgetcoaching zelf te betalen? Veel werkgevers geven hier een vergoeding voor. Mocht uw werkgever dit niet doen, dan kunt voor onze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente. Per gemeente is de toewijzing hiervan verschillend, daardoor kunnen wij u geen garantie bieden dat onze kosten door de gemeente zullen worden vergoed. Indien de bijzondere bijstand wordt afgewezen, zullen de kosten uit eigen vermogen voldaan moeten worden. Voor de aanvraag voor bijzondere bijstand dient u zelf zorg te dragen.